Witaj !   Zarejestruj się  |  Zaloguj się

Jesteś tutaj:   Strona główna  |  Regulamin
ZAAWANSOWANE
Kategorie
Najczęściej wyszukiwane
Regulamin 

REGULAMIN SERWISU WWW.AREXPOL.PL

 

 

I. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Hurtowni Internetowej www.arexpol.pl, zwaną dalej Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna (konsument) lub przedsiębiorca.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Hurtowni Internetowej www.arexpol.pl jest właściciel Hurtowni Internetowej – firma P. P. AREX-POL Marek Piotrowski z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Kilińskiego 5, NIP 627-000-66-88, która umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 

II. Oferta sklepu

 1. Wszystkie podane ceny brutto wyrażone są w złotych polskich. 
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
 4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu www.arexpol.pl


III. Składanie zamówień

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma poprzez założenie konta, zalogowanie się oraz wypełnienie online formularza dostępnego po dodaniu produktu do koszyka, przesłanie zamówienia faksem lub mailem.

Konto zostaje założone po podaniu następujących danych: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, NIP.

Po założeniu konta Hurtownia dokonuje weryfikacji i przyznaje dla konta statut – detal – dla konsumenta , lub firma – dla przedsiębiorcy.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z  upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a  Hurtownią Internetową www.arexpol.pl

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i  przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883).

Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto i są cenami hurtowymi. Każdy nowy klient bez weryfikacji (detalista) uzyskuje w sklepie internetowym ceny detaliczne podwyższone o 30 %, po weryfikacji nowo zalogowanego klienta następuje weryfikacja firmy i klient uzyskuje ceny hurtowe.

Minimalna kwota zamówienia 00,00 zł netto

Opłaty za usługi pocztowe dopisujemy tylko do faktur vat, na życzenie klienta, opłata pocztowa jest wtedy powiększona o stawkę vat 23 %


IV. Formy płatności

 1. Gotówką przy odbiorze towaru (pobranie).
 2. Przelewem przed dostawą towaru (przedpłata).

V. Dostawy produktów i transport

 1. Dostawy produktów zamawianych w Hurtowni Internetowej www.arexpol.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych (w przypadku dostawy przez firmę kurierską) oraz 10 przy dostawie przez Pocztę Polską. Wyjątek stanowić mogą jedynie zamówienia na towary niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, jednak wtedy Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
  a) przesyłka Pocztę Polską priorytetową;
  b) przesyłka kurierska firmy spedycyjnej UPS;
  c) przesyłka kurierska firmy GEIS PARCEL PL SP. Z O.O.;
  d) paczkomaty InPost;
 4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia.
 5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".


VI. Gwarancje

 1. Każdy zakupiony towar w naszej hurtowni jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży w terminie 10 dni od daty zakupu towaru. Oświadczenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają śladów używania oraz posiadają fabryczne opakowanie.
 5. W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem towaru do siedziby hurtowni pokrywa osoba dokonująca zwrotu.Jak kupować?

 1. Korzystając z wyszukiwarki lub przeglądając kategorie po lewej stronie, możesz odnaleźć interesujący Cię towar. Przy każdym produkcie znajduje się informacja o jego cenie.
 2. Pierwszy etap to dodanie produktu do KOSZYKA . Aby dodać produkt do koszyka kliknij "Kup teraz!" (jeżeli jesteś na liście produktów) lub "Do koszyka" (jeżeli jesteś w widoku szczegółowym towaru). Automatycznie zostaniesz przeniesiony do Twojego koszyka.
 3. W koszyku możesz zmienić ilość zamawianego towaru, możesz również usunąć z koszyka towar, z którego chcesz zrezygnować. W każdym momencie, po kliknięciu "Aktualizuj koszyk" otrzymasz bieżącą informację o łącznej wartości zamówienia. Przycisk "Kontynuuj zakupy" umożliwia wybieranie kolejnych towarów w sklepie, natomiast kliknięcie "Zamów" prowadzi do kolejnego kroku, w którym należy określić adres dostawy oraz wybrać sposób wysyłki towaru (co wpływa bezpośrednio na koszt tej wysyłki).
 4. Kolejny krok to wybranie adresu płatnika oraz sposobu płatności. Możesz w nim również dopisać istotne uwagi lub komentarze do składanego zamówienia.
 5. Kolejna strona wyświetla kompletne zamówienie i podane przez Ciebie dane. Jeżeli informacje są poprawne kliknij "Potwierdź zamówienie" , jeżeli chcesz coś zmienić kliknij "edytuj" i popraw.
 6. Twoje zamówienie zostało w tym momencie przyjęte. Otrzymasz e-mail z kopią złożonego przez Ciebie zamówienia.

VII Przepisy dotyczące Konsumentów.

 

 1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dz.U.2014, poz.827;dalej w treści: Ustawa) może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego P. P. AREX-POL Marek Piotrowski na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 Ustawy (zał. Nr 1 niniejszego Regulaminu). Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić skorzystanie z prawa odstąpienia.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Konsument będzie jednak obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli koszt odesłania towaru Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

 1. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, jednak nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się stanie niezmienionym. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy P. P. AREX-POL Marek Piotrowski
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towar w stanie wolnym od wad, zarówno fizycznych jak i prawnych w terminie 4 dni roboczych od momentu uiszczenia przez Konsumenta zapłaty.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli produkt ma wadę, Klient jest uprawniony do:
  1. Złożenia oświadczenia o obniżenie ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez dodatkowych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  2. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany towaru na towar wolny od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób załatwienia sprawy.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli Klient
  1. żąda wymiany towaru na wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady;
  2. żąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedawcę wymiany towaru;

Sprzedający może odmówić zaspokojenia żądania Klienta, jeżeli działanie to jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym sposobem.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt doręczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji w granicach jakich udziela jej producent towaru.
 3. Sprzedawca informuje że w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zawartość hurtowni www.arexpol.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana zostanie opublikowana w serwisie internetowym.

 

Załącznik nr  1 Wzór odstąpienia od umowy:

 

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 


Kontynuuj Zakupy
Ilość: 0 szt.
Suma: 0.00zł
Zamów!
  LISTA ZAKUPÓW:   ROZWIŃ ZWIŃ
Informacje
Kontakt
HURTOWNIA JUBILERSKA
P.P. AREX-POL
41-500 Chorzów,
ul.Kilińskiego 5
NIP: 627-000-66-88
tel: 32 2415186
tel: 32 7710522
kom: 506160158

wolno stojący pawilon handlowy, parter.

Pracujemy w godzinach
Pon. - pt. 07:30 -  15:30 
realizacja zamówień
w  godzinach pracy sklepu.
email: [email protected]Copyright ©2019 www.arexpol.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Oprogramowanie i grafika © 2012 Mysklep.pl
Powered by osC PRO Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Rozumiem politykę plików cookie - zamknij